081-5472798
Fri-Sat 09:00-18:00
support@buddybuyhosting.com
หน้าแรก / บทความ / การอัพโหลดไฟล์ด้วยโปรแกรม FTP

การอัพโหลดไฟล์ด้วยโปรแกรม FTP

โปรแกรม FTP ในตลาดมีหลายตัวให้เราเลือกใช้และก็แยกตาม OS การใช้งาน แต่ที่ได้รับความนิยมก็จะมีตัว FileZilla เพราะฟรีและใช้งานง่าย แต่สำหรับผมที่พัฒนาเว็บไซต์บน Mac จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Transmit ซึ่งทำงานคล้ายๆ กันแต่ก็ต้องจ่ายตังค์แต่ไม่แพงมากครับ

1. ให้เข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรม FileZilla ได้ที่ https://filezilla-project.org/

filezilla

2. เมื่อเปิดโปรแกรม FileZilla ขึ้นมาจะได้หน้าจอดังรูป

2ftp2

3. ให้ใส่ข้อมูลล็อกอินโดยใส่ข้อมูลตามหัวข้อ การสร้างแอคเคาน์ FTP ใน DirectAdmin จากนั้นให้คลิกปุ่ม Quickconnect แล้วสังเกตที่ Status ถ้าล็อกอินถูกต้องจะขึ้นว่า successful และด้านฝั่ง โฮสติ้งจะมีรายการไฟล์แสดงขึ้นมาดังรูป

2ftp

4. คลิกที่โฟลเดอร์ public_html แล้วจะมีข้อมูลแสดงขึ้น เราจะทำการอัพโหลดไฟล์เข้าโฟลเดอร์นี้ซึ่งเป็นโฟลเดอร์สำหรับการวางข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด เราสามารถสร้างโฟลเดอร์ย่อยๆ ลงไปได้

2ftp

5. คลิกเลือกไฟล์ทั้งหมดแล้วคลิกขวาเลือก Upload

2ftp4

6. ในกรณีที่เราไม่ได้ลบไฟล์ index.html ออกจากโฮสติ้ง FileZilla จะมีการแจ้งเตือนว่าไฟล์ซ้ำกับต้องการทับไฟล์เดิมหรือไม่ ในทีนี้เราจะกด ตกลง เพื่อทับไฟล์เดิม

2ftp5

7. รอโปรแกรมทำการอัพโหลดไฟล์

2ftp5

8. ถ้า Status ขึ้นว่า successful และไฟล์นิ่งแล้วแสดงว่ารายการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมดสำเร็จ

2ftp5

9. ให้เราลองเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วดูว่าหน้าเว็บไซต์แสดงขึ้นมาถูกต้องหรือไม่ แล้วลองคลิกลิงค์ต่างๆ ในเว็บไซต์เพื่อดูว่ามี Error อะไรหรือเปล่า เพราะปกติถ้าเราพัฒนาเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะติดปัญหาเรื่องการอ้างอิงไฟล์ อันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีครับ

2ftp10

2ftp10

วิทยา มาลารัตน์ (อ.เสก)

วิทยา มาลารัตน์ (อ.เสก)

BuddyBuy Hosting

อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 081-5472798

อีเมล: support@buddybuyhosting.com