081-5472798
Fri-Sat 09:00-18:00
support@buddybuyhosting.com
หน้าแรก / บทความ / อยากมีเว็บขายของไหม?

อยากมีเว็บขายของไหม?

เจ้าของร้านค้า หากต้องการขยับขยายร้านของตัวเองก็คงต้องมองหาทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อหาช่องทางในการขายของได้เพิ่มขึ้น

การทำเว็บไซต์ร้านค้าของตนเองก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มช่องทางในการขายให้เพิ่มมากขึ้น โดยในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นยุคโซเชียล ยุคแห่งโลกออนไลน์ เว็บไซต์จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำเสนอสินค้าของตนเองบนโลกออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์

อันดับแรก ก่อนจะมองหาผู้ว่าจ้างทำเว็บไซต์นั้น เราต้องเตรียมข้อมูลของร้านเราก่อน ว่าเราต้องการเสนอสินค้าในลักษณะไหน หากต้องการไอเดียง่ายๆที่เวิร์คมากๆ คือ หาเว็บไซต์ของสินค้าเดียวกันกับเรามาเลือกดูเป็นไอเดีย หาจุดเด่นจุดขายที่เราจะเติมเข้าในเว็บไซต์ร้านค้าของเรา ในเบื้องต้นแล้วจดบันทึกไว้

จากที่กล่าวมา เพื่อที่เราจะนำข้อมูลส่วนที่เราต้องการที่จะจัดทำเว็บไซต์ของเรานี้ไปคุยกับคนที่เราว่าจ้างทำเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เราว่าจ้างทำเว็บไซต์ได้เข้าใจความต้องการของเราได้ดีมากขึ้น ทำให้ได้เว็บไซต์ตรงกับความต้องการที่เป็นร้านของเราบนโลกออนไลน์อย่างที่เราต้องการจริง ช่วนลดต้นทุนด้วยในทางหนึ่ง และยังช่วยลดปัญหาหลังจากที่ผู้ว่าจ้างทำเว็บเสร็จแล้ว

จากข้อมูลไอเดียของเราเบื้องต้นเป็นแค่ส่วนเริ่มต้นที่จะนำไปพูดคุยกับผู้ที่เราจะว่าจ้างทำเว็บไซต์ ในระหว่างพูดคุยกับผู้ว่าจ้างในการทำเว็บ เรายังต้องปรึกษา ขอคำแนะนำ และนำมาปรับปรุงความต้องการในรายละเอียดเว็บไซต์ของเรา

หากเราใส่ใจในรายละเอียดในส่วนสำคัญของเว็บไซต์ เราก็จะได้เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าบ้านหน้าร้านบนโลกออนไลน์ของเราเลยทีเดียว

รับทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

ตัวอย่างร้านค้าออนไลน์

วิทยา มาลารัตน์ (อ.เสก)

วิทยา มาลารัตน์ (อ.เสก)

BuddyBuy Hosting

อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 081-5472798

อีเมล: support@buddybuyhosting.com